Nr 14/2021 Na moment

STAN WYJĄTKOWY: Kiedy przemoc staje się prawem

Katarzyna Czarnota Marta Górczyńska
Społeczeństwo Podcasty Cykl

Katarzyna Czarnota rozmawia z Martą Górczyńską, prawniczką, współpracowniczką Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, członkinią Grupy Granica.

Punktem wyjścia dla rozmowy jest diagnoza, że w ostatnich latach polityka zarządzania granicami związana była z procesem systematycznego sankcjonowania przemocy, łamania prawa i nadużyć w imię sekurytyzacji. Czarnota i Górczyńska skupiają się na mechanizmach kryminalizacji migracji, powszechności używania kategorii „nielegalności”, realiach stanu wyjątkowego i kształcie przyszłych zmian proponowanych na poziomie regulacji europejskich. Wszystko wskazuje na to, że te ostatnie związane będą z wprowadzeniem kolejnych podziałów i ograniczeń stosowanych wobec osób z doświadczeniem uchodźstwa.

 

 

STAN WYJĄTKOWY

Seria autorskich podcastów poświęconych tematyce społeczno-politycznej, stanowiąca krytyczny komentarz na temat dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości ostatnich miesięcy. Zarówno na poziomie globalnym, jak i lokalnym, to, co jeszcze jakiś czas temu uznawane było za wyjątek, odstępstwo od prawa i reguły, coraz częściej staje się normą. Pandemii towarzyszy również powrót do dyskusji na tematy obywatelstwa, narodu, prawa oraz redefinicja kategorii „zagrożeń”.

W ramach pandemicznego wyjątku przemoc państwa nierzadko staje się prawem, a prawo przemocą (co wywołuje również odpowiedź społeczeństwa). Podcasty stanowić będą przestrzeń dla dyskusji na temat związków pandemii z kryzysem państwa, rasizmem, polityką sekurytyzacji, protestami kobiet i alternatywami w postaci społecznej samoorganizacji w odpowiedzi na kryzys.