Nr 15/2022 NA MOMENT

STAN WYJĄTKOWY: Kalejdoskop kryminalizacji

Artur Kula Katarzyna Czarnota
Rozmowy podcast Cykl Społeczeństwo

Wyroki i postanowienia sądów stanowią kolejny dowód, że kryminalizacja działań mieszkańców i mieszkanek Podlasia oraz aktywistek i aktywistów niosących pomoc humanitarną migrantkom i migrantom jest bezpodstawna. Mimo to w praktyce cały czas wiele osób doświadcza represji ze strony służb mundurowych. Kontekstem rozmowy z Arturem Kulą jest kolejne wygrane postępowanie sądowe, dotyczące przewożenia osoby w bardzo złym stanie zdrowia do pobliskiego szpitala. Kula, aplikant adwokacki pracujący w kancelarii Knut Mazurczak Adwokaci, od października 2021 roku zaangażowany jest w kryzys humanitarny na pograniczu polsko-białoruskim. Doktorant Uniwersytetu Warszawskiego oraz paryskiej Szkoły Zaawansowanych Studiów Społecznych (EHESS).

STAN WYJĄTKOWY

Seria autorskich podcastów poświęconych tematyce społeczno-politycznej, stanowiąca krytyczny komentarz na temat dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości ostatnich miesięcy. Zarówno na poziomie globalnym, jak i lokalnym, to, co jeszcze jakiś czas temu uznawane było za wyjątek, odstępstwo od prawa i reguły, coraz częściej staje się normą. Pandemii towarzyszy również powrót do dyskusji na tematy obywatelstwa, narodu, prawa oraz redefinicja kategorii „zagrożeń”.

W ramach pandemicznego wyjątku przemoc państwa nierzadko staje się prawem, a prawo przemocą (co wywołuje również odpowiedź społeczeństwa). Podcasty stanowić będą przestrzeń dla dyskusji na temat związków pandemii z kryzysem państwa, rasizmem, polityką sekurytyzacji, protestami kobiet i alternatywami w postaci społecznej samoorganizacji w odpowiedzi na kryzys.