Nr 13/2023 Na moment

Gościnią Katarzyny Czarnoty jest Anna Zachorowska-Mazurkiewicz, profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego, od wielu lat zajmująca się badawczo między innymi historią myśli ekonomicznej, zwłaszcza heterodoksyjnymi nurtami w ekonomii, a także nierównościami społecznymi i rolą kobiet w gospodarce kapitalistycznej.

Przyjmując perspektywę krytyczną, często słyszy się pytanie: „ale co w zamian?”. Rozmowa dotyczy głównych założeń ekonomii heterodoksyjnej i feministycznej. Zachorowska-Mazurkiewicz opowiada o nich jako alternatywach wobec kapitalizmu i ekonomii ortodoksyjnej.

STAN WYJĄTKOWY - seria autorskich podcastów poświęconych tematyce społeczno-politycznej, stanowiąca krytyczny komentarz na temat dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości ostatnich miesięcy. Zarówno na poziomie globalnym, jak i lokalnym, to, co jeszcze jakiś czas temu uznawane było za wyjątek, odstępstwo od prawa i reguły, coraz częściej staje się normą. Pandemii towarzyszy również powrót do dyskusji na tematy obywatelstwa, narodu, prawa oraz redefinicja kategorii „zagrożeń”.

W ramach pandemicznego wyjątku przemoc państwa nierzadko staje się prawem, a prawo przemocą (co wywołuje również odpowiedź społeczeństwa). Podcasty stanowić będą przestrzeń dla dyskusji na temat związków pandemii z kryzysem państwa, rasizmem, polityką sekurytyzacji, protestami kobiet i alternatywami w postaci społecznej samoorganizacji w odpowiedzi na kryzys.