Nr 18/2023 Na moment

STAN WYJĄTKOWY: Fasadowość, brak transparentności i ograniczenie prawa do informacji

Katarzyna Czarnota Marcin Sośniak Aleksandra Łoboda
Społeczeństwo Rozmowy podcast Cykl

Gośćmi Katarzyny Czarnoty są Aleksandra Łoboda – związana z Grupą Granica i Helsińską Fundacją Praw Człowieka, współzałożycielka fundacji Widzialne – Zmiana jest Kobietą – oraz Marcin Sośniak, Naczelnik Wydziału Praw Migrantów i Mniejszości Narodowych w Zespole Równego Traktowania w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dyskusja zainspirowana realnym znaczeniem słowa „demokracja” dotyczy stanowiska organizacji społecznych wobec zbliżającego się referendum. Rozmówczynie i rozmówca podejmują temat fasadowości, braku transparentności i ograniczenia prawa do informacji w kontekście referendum, które przeprowadzone zostanie 15 października 2023 roku.

STAN WYJĄTKOWY - seria autorskich podcastów poświęconych tematyce społeczno-politycznej, stanowiąca krytyczny komentarz na temat dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości ostatnich miesięcy. Zarówno na poziomie globalnym, jak i lokalnym, to, co jeszcze jakiś czas temu uznawane było za wyjątek, odstępstwo od prawa i reguły, coraz częściej staje się normą. Pandemii towarzyszy również powrót do dyskusji na tematy obywatelstwa, narodu, prawa oraz redefinicja kategorii „zagrożeń”.

W ramach pandemicznego wyjątku przemoc państwa nierzadko staje się prawem, a prawo przemocą (co wywołuje również odpowiedź społeczeństwa). Podcasty stanowić będą przestrzeń dla dyskusji na temat związków pandemii z kryzysem państwa, rasizmem, polityką sekurytyzacji, protestami kobiet i alternatywami w postaci społecznej samoorganizacji w odpowiedzi na kryzys.