Nr 23/2022 Na moment

STAN WYJĄTKOWY: Ekonomiczne sieci powiązań


Katarzyna Czarnota Maciej Grodzicki
Społeczeństwo Rozmowy podcast Cykl

Gościem Katarzyny Czarnoty jest Maciej Grodzicki – doktor ekonomii na Uniwersytecie Jagiellońskim, członek zarządu Polskiej Sieci Ekonomii, działacz Inicjatywy Pracowniczej.

Rozmowa dotyczy konieczności wprowadzenia rozwiązań gospodarczych opartych na logice dewzrostu. O tej konieczności świadczy obecna sytuacja: wzrost cen paliw, niedobory gazu i węgla, określane mianem „kryzysu energetycznego” i wynikająca z nich potrzeba redukcji zużycia energii, procesy migracyjne i katastrofa klimatyczna.

STAN WYJĄTKOWY - seria autorskich podcastów poświęconych tematyce społeczno-politycznej, stanowiąca krytyczny komentarz na temat dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości ostatnich miesięcy. Zarówno na poziomie globalnym, jak i lokalnym, to, co jeszcze jakiś czas temu uznawane było za wyjątek, odstępstwo od prawa i reguły, coraz częściej staje się normą. Pandemii towarzyszy również powrót do dyskusji na tematy obywatelstwa, narodu, prawa oraz redefinicja kategorii „zagrożeń”.

W ramach pandemicznego wyjątku przemoc państwa nierzadko staje się prawem, a prawo przemocą (co wywołuje również odpowiedź społeczeństwa). Podcasty stanowić będą przestrzeń dla dyskusji na temat związków pandemii z kryzysem państwa, rasizmem, polityką sekurytyzacji, protestami kobiet i alternatywami w postaci społecznej samoorganizacji w odpowiedzi na kryzys.