Nr 6/2022 Na moment

STAN WYJĄTKOWY: Badaczki i badacze na granicy. Archiwum systemowej przemocy i form rasizmu

Katarzyna Czarnota Natalia Judzińska
Społeczeństwo podcast Cykl

Katarzyna Czarnota rozmawia z Natalią Judzińską, kulturoznawczynią, asystentką w Instytucie Slawistyki Polskiej Akademii Nauk i współinicjatorką grupy Badaczki i Badacze na Granicy.

Rozmowa dotyczy działań aktywistek i badaczek, które w reakcji na trwający kryzys humanitarny dokumentują i analizują skalę przemocy i rasizmu. W obecnych warunkach praca ta związana jest z tworzeniem archiwum etapów normalizacji przemocy, przesunięć w dyskursie i przykładów systemowego rasizmu. Ważną rolą działań jest ukazywanie, czym są badania w działaniu i ich roli.

Inicjatywę można wesprzeć pod adresem: https://pomagam.pl/badaczkinagranicy

STAN WYJĄTKOWY

Seria autorskich podcastów poświęconych tematyce społeczno-politycznej, stanowiąca krytyczny komentarz na temat dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości ostatnich miesięcy. Zarówno na poziomie globalnym, jak i lokalnym, to, co jeszcze jakiś czas temu uznawane było za wyjątek, odstępstwo od prawa i reguły, coraz częściej staje się normą. Pandemii towarzyszy również powrót do dyskusji na tematy obywatelstwa, narodu, prawa oraz redefinicja kategorii „zagrożeń”.

W ramach pandemicznego wyjątku przemoc państwa nierzadko staje się prawem, a prawo przemocą (co wywołuje również odpowiedź społeczeństwa). Podcasty stanowić będą przestrzeń dla dyskusji na temat związków pandemii z kryzysem państwa, rasizmem, polityką sekurytyzacji, protestami kobiet i alternatywami w postaci społecznej samoorganizacji w odpowiedzi na kryzys.