Nr 19/2023 Na moment

Gościnią Katarzyny Czarnoty jest Aleksandra Polerowicz – artystka, animatorka, kuratorka projektów społeczno-artystycznych, instruktorka ds. amatorskiego ruchu artystycznego w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu.

Polerowicz i Czarnota rozmawiają o potencjale działań antygentryfikacyjnych na przecięciu aktywizmu, pola sztuki i ruchów społecznych oraz o projekcie „Zamiesz(k)anie” realizowanym w ramach projektu „Fyrtel Główna – program edukacyjny Społecznego Centrum Kultury”. „Zamiesz(k)anie” to rezydencja społeczno-artystyczna, podczas której kuratorka zaproponowała cykl wydarzeń wspierających społeczność dzielnicy Główna w Poznaniu w postępującym procesie rewitalizacji i uchronienie jej przed możliwymi negatywnymi skutkami gentryfikacji. Jaki jest repertuar ruchów wyprzedzających, żeby nie dyskutować o gentryfikacji po fakcie, lecz zawczasu podjąć działania, by rewitalizacja odbywała się z faktycznym pożytkiem i dla ludzi, i dla środowiska?

STAN WYJĄTKOWY - seria autorskich podcastów poświęconych tematyce społeczno-politycznej, stanowiąca krytyczny komentarz na temat dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości ostatnich miesięcy. Zarówno na poziomie globalnym, jak i lokalnym, to, co jeszcze jakiś czas temu uznawane było za wyjątek, odstępstwo od prawa i reguły, coraz częściej staje się normą. Pandemii towarzyszy również powrót do dyskusji na tematy obywatelstwa, narodu, prawa oraz redefinicja kategorii „zagrożeń”.

W ramach pandemicznego wyjątku przemoc państwa nierzadko staje się prawem, a prawo przemocą (co wywołuje również odpowiedź społeczeństwa). Podcasty stanowić będą przestrzeń dla dyskusji na temat związków pandemii z kryzysem państwa, rasizmem, polityką sekurytyzacji, protestami kobiet i alternatywami w postaci społecznej samoorganizacji w odpowiedzi na kryzys.