Reaktywacja wzorca mężczyzny jako miles Christi

0,00

Chrześcijaństwo pierwszych wieków wypracowało wzór duchowości męskiej oparty na modelu żołnierza. Chrześcijanin to miles Christi – żołnierz Chrystusowy. Model ten odnosił się pierwotnie do walki duchowej, jaką wierzący toczył ze złem. Średniowiecze nadało temu modelowi wymiar rzeczywistej walki militarnej. Rycerz – inaczej niż mnich – podejmował walkę zbrojną w celu obrony chrześcijaństwa, nawrócenia pogan czy wyzwolenia Grobu Chrystusa w epoce wypraw krzyżowych. Współcześnie obserwujemy renesans średniowiecznego modelu. W łonie Kościoła katolickiego tworzą się grupy mężczyzn, którzy w swojej retoryce, stosowanej ikonografii czy programach odwołują się do rozumienia życia jako walki, a także mówią o sobie w kategoriach wojownika, żołnierza, rycerza. Popularność tego wzorca wynika z potrzeby zamanifestowania odmienności duchowości męskiej i kobiecej oraz rozpoznania własnego miejsca w Kościele. Jest także reakcją na pojawianie się nowego paradygmatu męskości, który – poprzez krytykę wzorca militarnego – przez wierzących mężczyzn może być postrzegany jako duchowa kastracja.

Słowa kluczowe: miles Christi, duchowość mężczyzny, męskość, chrześcijaństwo