Na moment

Teksty reagujące na bieżące wydarzenia i rzeczywistość. Analizy aktualnych zjawisk i dynamiki pola społecznego i kulturalnego.

Na dłużej

Teksty przekrojowe i eseje – m.in. sylwetki twórców, przegląd twórczości autorskiej lub tematycznej, prezentacje i analizy istotnych zjawisk XX i XXI wieku.