nowy numer: Czas Kultury 2/2019 (201)

Sztuki wizualne zawsze w znacznym stopniu korzystały ze zdobyczy techniki i nauki. Sztuka zarówno korzystała z nowych możliwości, takich jak fotografia i kino, jak i – jako medium autorefleksyjne – badała ich intelektualny, praktyczny i kulturowy potencjał...

zobacz więcej
CALL FOR PAPERS 10 czerwca 2019

Rezonans romantyczny

W numerze poświęconym sztuce w technosferze badać będziemy intrygujący splot, który określa kondycję współczesnej kultury wizualnej. Sztuka i nauka w XX i XXI wieku nie stanowią dwóch odrębnych kultur...

zobacz więcej
serie wydawnicze

Bezkarnie. Etyka w teatrze

Waldemar Rapior (red.)

Celem tej książki nie jest dawanie łatwych odpowiedzi na pytania o etykę w teatrze. Celem tym jest ułatwienie czytelnikowi włączenie się w niektóre z aktualnie toczących się debat na temat teatru i etyki w teatrze...

zobacz więcej

Czas Kultury 1/1985

W 1985 roku redaktorzy nowopowstałego „Czasu Kultury” zapowiadali: „Będzie w naszym piśmie miejsce na rozważania o kulturze współczesnej, na esej publicystyczny, na niezależną literaturę krajów słowiańskich, na obszerną recenzję książki (zarówno tej, która ukazała się w ostatnim czasie, jak i książki dawnej, zagubionej w pamięci kultury) i na kronikę wydarzeń kulturalnych...

zobacz więcej