CALL FOR PAPERS 30 listopada 2019

Autobiografizmy Themersonów

Szkoła jest konsumowana od szczebla ministerialnego po ulicę. Od zawsze miesza się w niej i gotuje. Jej kultura stanowi wypadkową presji zewnętrznych (polityka, społeczne oczekiwania wobec szkoły, ideologie edukacji, wichry historii) i wewnętrznych (ludzkie potrzeby, cechy, zasoby).

zobacz więcej
serie wydawnicze

Bezkarnie. Etyka w teatrze

Waldemar Rapior (red.)

Celem tej książki nie jest dawanie łatwych odpowiedzi na pytania o etykę w teatrze. Celem tym jest ułatwienie czytelnikowi włączenie się w niektóre z aktualnie toczących się debat na temat teatru i etyki w teatrze...

zobacz więcej

Czas Kultury 1/1985

W 1985 roku redaktorzy nowopowstałego „Czasu Kultury” zapowiadali: „Będzie w naszym piśmie miejsce na rozważania o kulturze współczesnej, na esej publicystyczny, na niezależną literaturę krajów słowiańskich, na obszerną recenzję książki (zarówno tej, która ukazała się w ostatnim czasie, jak i książki dawnej, zagubionej w pamięci kultury) i na kronikę wydarzeń kulturalnych...

zobacz więcej