Leon Tarasewicz & Małgorzata Dmitruk / Zaleszany

Wystawa o charakterze site specific jest dialogiem znających się od lat, ale należących do innych pokoleń artystów pochodzących z Podlasia. Oboje wyznania prawosławnego i głęboko zakorzenieni w lokalnej tradycji często realizują projekty związane z Podlasiem. Jednak na co dzień Dmitruk i Tarasewicz są pedagogami i pracują w warszawskiej ASP.

Tematem wystawy jest bardzo głośna na Podlasiu, a znacznie mniej znana w pozostałych częściach Polski – tzw. zbrodnia w Zaleszanach (jak podaje Wikipedia: „mord dokonany 29 stycznia 1946 roku na cywilnych mieszkańcach wsi Zaleszany w województwie podlaskim, za który odpowiedzialność ponosi oddział Pogotowia Akcji Specjalnej Narodowego Zjednoczenia Wojskowego dowodzony przez Romualda Rajsa ps. „Bury”. W wyniku przestępstwa zginęło 16 osób”. 

Leon Tarasewicz jest jednym z najbardziej znanych i rozpoznawalnych polskich twórców, Małgorzata Dmitruk należy do wybijających się postaci młodszego pokolenia. Artyści spotkają się w Galerii, by wspólnie stworzyć unikatowy projekt dedykowany tej konkretnej przestrzeni. Małgorzata Dmitruk do swej dyspozycji otrzyma ściany galerii, a Leon Tarasewicz podłogi sal na piętrze.  

Po wystawie ukaże się książka dokumentująca pracę artystów. Publikacja zawierać będzie m.in. rozmowę przeprowadzoną z Małgorzatą Dmitruk i Leonem Tarasewiczem przez kuratorkę Bognę Błażewicz oraz fotoreportaż ukazujący proces powstawania wystawy.
oprowadzania kuratorskie: 10.02.2018, godz. 14.00, 21.02.2018, godz. 17.00

Pozostałe wydarzenia