Poznańska Nagroda Literacka

Briefing prasowy: 24.04.2017, godz. 15, Poznań, Gabinet Rektora UAM

Gala z wręczeniem nagród: 19.05.2017, Poznań, CK Zamek

 

15 lutego zakończono przyjmowanie kandydatur do trzeciej edycji Poznańskiej Nagrody Literackiej.

Jak co roku Kapituła rozpatruje kilkadziesiąt bardzo różnych autorów zgłoszonych do obu kategorii: Nagrody im. Adama Mickiewicza przyznawanej za całokształt twórczości oraz Stypendium im. Stanisława Barańczaka dla twórcy, który nie ukończył 35. roku życia. W obu przypadkach uwzględniane są publikacje wydane w ostatnich trzech latach.

Wśród zgłoszonych książek znalazły się: poezja, proza, reportaż, esej naukowy (przede wszystkim historyczny oraz filozoficzny), krytyka literacka oraz przekład. Kandydatów proponowały wydawnictwa, uczelnie wyższe oraz instytucje kultury, sami pisarze oraz jurorzy.

Nagroda przyznawana jest w dwóch kategoriach: za wybitne zasługi dla polskiej literatury (twórczość poetycka, prozatorska, dramatopisarska, przekładowa, eseistyczna, reportażowa, popularyzatorska o nietuzinkowych walorach artystycznych) i kultury (Nagroda im. Adama Mickiewicza) oraz za znaczący, innowacyjny dorobek w dziedzinie literatury, humanistyki, popularyzacji kultury literackiej dla twórcy, który nie ukończył 35. roku życia (Nagroda – Stypendium im Stanisława Barańczaka).

 

Pozostałe wydarzenia