Czas Kultury 6/1988

W numerze 6/1988 „Czasu Kultury” między innymi: rozmowa z Ryszardem Krynickim, opowieść Stanisława Teisseyre, blok debiutów literackich, listy czytelników „Ogonioka” oraz Bolesława Kuźniaka Myśli z Abisynii.
Wydanie oryginalnie ukazało się w drugim obiegu. Digitalizacja zrealizowana została w partnerstwie z Biblioteką Raczyńskich w Poznaniu w ramach programu Kultura Cyfrowa ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

Spis treści

Rozmowa z Ryszardem Krynickim. Anka Grupińska, Jerzy Fiećko

Turyn, Manz, Stern i inni. Stanisław Teisseyre

Romek. Opowiadanie filmowe. Tomasz Soldenhoff

Debiuty. Piotr Krzyżanek, Tomasz Szeszuła, Maciej Mazurek, Mariola Grotkowska, Łukasz Soboren

Myśli z Abisynii. Bolesław Kuźiak

Tralala. Hubert Selby

Szczypta stoicyzmu, czyli na marginesie Listów moralnych Seneki. Soter

Listy czytelników „Ogonioka”

„Róża tym wyrazistsza im bardziej jej nie ma” – rzecz o poezji Ryszarda Krynickiego .Tadeusz Żukowski

„Kraj lat dziecinnych”. Ł.S.

Przegląd zagraniczny