Czas Kultury 2/1986

W numerze 2/1989 „Czasu Kultury” między innymi: wiersze Mariana Dźwinela, Bolesława Kuźniaka i Tadeusza Żukowskiego, rozmowy o cenzurze, sylwetka Jerzego Stempowskiego oraz artykuły Rafała Grupińskiego, Jerzego Okoniewskiego i Romana Chojnackiego.
Wydanie oryginalnie ukazało się w drugim obiegu. Digitalizacja zrealizowana została w partnerstwie z Biblioteką Raczyńskich w Poznaniu w ramach programu Kultura Cyfrowa ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

Spis treści

4. Przeciw autorytetowi przeszłości. Jerzy Okoniewski

24. Będziecie upadać. Roman Chojnacki

27. Nagrobek indywidualny. Lech Dymarski

28. Wiersze. Marian Dźwinel

30. Niedoszłe pokolenie. Rafał Grupiński

32. Rozmowy o cenzurze

56. Wiersze. Bolesław Kuźniak

58. 8.IX.1831. Sergiusz Sterna-Wachowiak

60. Wiersze. Tadeusz Żukowski

62. Życie chasydów część II avoda (służba). Martin Buber

74. O tych, co ogień przemieniali w światło. Tomasz Wolski

89. Rzym – przysposobienie do wolności. Soter

108. Wiersze. Georg Trakl


110.Wiersze. Paul Celan

113. Sylwetki. Jerzy Stempowski Jacek Jekyll

130. Myśli o problemach polsko-ukraińskich. Jerzy Stempowski

143. Kronika