Czas Kultury 1/1985

W 1985 roku redaktorzy nowopowstałego „Czasu Kultury” zapowiadali: „Będzie w naszym piśmie miejsce na rozważania o kulturze współczesnej, na esej publicystyczny, na niezależną literaturę krajów słowiańskich, na obszerną recenzję książki (zarówno tej, która ukazała się w ostatnim czasie, jak i książki dawnej, zagubionej w pamięci kultury) i na kronikę wydarzeń kulturalnych. Będzie wreszcie miejsce na współczesną twórczość oryginalną w dziedzinie poezji i prozy, filozofii i sztuki".
Wydanie oryginalnie ukazało się w drugim obiegu. Digitalizacja zrealizowana została w partnerstwie z Biblioteką Raczyńskich w Poznaniu w ramach programu Kultura Cyfrowa ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Spis treści

4. Czas kultury Redakcja

10. Zbędni ludzie. Jerzy Okoniewski

23. Przesłanie i literatura. Jan Przybor

49. Treść wymiotów, czyli o poezji Tomasza Jastruna. Jerzy Okoniewski

62. Życie chasydów. Część I: hitlahavut (ekstaza). Martin Buber

71. O tych, którzy ogień przemieniali w światło. Część I. Tomasz Wolski

83. Emigrantka. Zofa Ilińska

86. Przysposobienie do wolności. Część I – Grecy. Soter

95. Apoteoza nieoczywistości. O Lwie Szestowie. Tomasz Wolski

123. Oświadczenie Komitetu Kultury Niezależnej

127. List prof. L. Nowaka do Ministra B. Miśkiewicza

134. Kronika