Reklama

Oferta cenowa oraz warunki techniczne publikowania reklam zamieszczanych w „Czasie Kultury”

IV strona okładki – kolor: 4900,00 zł

II i III strona okładki – kolor: 3900,00 zł

kolumna wewnątrz numeru – kolor na papierze offsetowym: 2900,00 zł

kolumna wewnątrz numeru – jednobarwna: 1900,00 zł

1/2 kolumny wewnątrz numeru – kolor na papierze offsetowym: 1900,00 zł

1/2 kolumny wewnątrz numeru – jednobarwna: 900,00 zł

1/4 kolumny wewnątrz numeru – kolor na papierze offsetowym: 1000,00 zł

1/4 kolumny wewnątrz numeru – jednobarwna: 500,00 zł

bannery reklamowe (przygotowane przez zleceniodawcę) na stronach www.czaskultury.pl (165 x 165 px, JPG)  – edycja tygodniowa: 50,00 zł

Podane ceny są cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.
Przy zamówieniach na prezentację reklam w kilku wydaniach pisma redakcja udziela rabatów.

Pliki reklamowe należy przekazać do redakcji 15 dni przed edycją pisma. Po zamianie tekstu na krzywe grafikę reklamową prosimy przesłać drogą elektroniczną na adres: redakcja@czaskultury.pl.

Wymiary reklam:

kolumna – 200 x 270 mm (w wypadku grafiki zaprojektowanej do brzegu krawędzi do wartości należy dodać 5 mm, plik powinien mieć zatem 210 x 280 mm)
1/2 kolumny – 170 x 115 mm (poziom)
1/4 kolumny – 80 x 115 mm (pion)

Format PDF, rozdzielczość minimum 300 DPI.

Redakcja przyjmuje również zlecenia na opracowanie graficzne reklam z powierzonych materiałów według propozycji i życzeń zamawiającego; druk reklamy nastąpi po akceptacji zamawiającego.