Poszukujemy osoby do zespołu redaktorskiego czasopisma internetowego CzasKultury.pl!

Oferujemy:

 • bezpośredni wpływ na politykę tematyczną pisma
 • pracę w niezależnej instytucji kultury o ponad trzydziestoletniej tradycji
 • elastyczny czas pracy
 • pracę w samym centrum Poznania, możliwość częściowej pracy zdalnej

Zadania:

 • redakcja tekstów
 • korespondencja z autorami
 • kształtowanie polityki tematycznej pisma
 • prowadzenie profilów Czasu Kultury na portalach społecznościowych
 • i inne … – jesteśmy małym zespołem, trzeba więc nastawić się na wielozadaniowość

Wymagania:

 • doświadczenie w pracy redakcyjnej
 • bardzo dobra znajomość zasad pisowni i gramatyki języka polskiego (mile widziany, choć niekonieczny – dyplom filologii polskiej) znajomość najnowszych nurtów kultury
 • digital literacy – świadomość PR w zakresie mediów społecznościowych
 • chęć podejmowania nowych inicjatyw
 • kreatywność, elastyczność, otwartość, cierpliwość, terminowość.

Umowa i wynagrodzenie zależą od zakresu prac, na który się wspólnie zgodzimy oraz kompetencji i dotychczasowego doświadczenia zawodowego; za pełen wymiar czasowy przewidujemy wynagrodzenie w wysokości 3000–4000 brutto. Możliwe formy zatrudnienia: umowa o pracę, samozatrudnienie, umowy cywilnoprawne. Obowiązuje okres próbny.

Nasze możliwości finansowe jako organizacji pozarządowej działającej na rzecz kultury nie są oszałamiające. Szanujemy jednak pracę osób, które z nami współpracują, wspólnie staramy się, by nasze wynagrodzenia były przyzwoite i wypłacane na czas.

Na zgłoszenia czekamy do 1 lipca, zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV wraz z krótkim uzasadnieniem (niekoniecznie formalnym listem motywacyjnym), na adres: info@czaskultury.pl.
Odpowiemy na wybrane zgłoszenia.

 

Prosimy o zawarcie w CV Klauzuli Zgody:

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji [data i podpis].

 

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE.2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)  Stowarzyszenie Czasu Kultury informuje:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Czasu Kultury, ul. Św. Marcin 49a, 61-806 Poznań, tel.: 61 832 12 39, info@czaskultury.pl
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby aktualnej rekrutacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, art. 9 ust.2 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE. 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) oraz na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy.
 3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przechowywane przez okresy wynikające z przepisów prawa oraz będą archiwizowane zgodnie z regulacjami obowiązującymi w urzędzie.
 5. Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na działania urzędu w zakresie ochrony danych osobowych.
 7. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa. Ich niepodanie może skutkować odmową  rozpatrzenia kandydatury w procedurze rekrutacyjnej, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.