Last.fm jako źródło cierpień
13 sierpnia 2020

Last.fm jako źródło cierpień

W istocie słuchanie muzyki zostało tu poddane procesowi grywalizacji – tyle że to gra bez końca, bez zwycięstwa, z możliwością nieustannego zdobywania nowych poziomów: dziesięć tysięcy odtworzeń, sto tysięcy odtworzeń, tysiąc wykonawców w bibliotece, trzy tysiące wykonawców w bibliotece...

Artystyczna dywersja – strategie subwersywne w białoruskiej sztuce współczesnej
11 sierpnia 2020

Artystyczna dywersja – strategie subwersywne w białoruskiej sztuce współczesnej

W białoruskiej sztuce dominowały dwa kierunki: artystyczna partyzantka i oficjalna sztuka. […] artystyczna partyzantka przybrała formę reakcji obronnej na wprowadzony przez władzę zakaz uprawiania w przestrzeni publicznej sztuki niezależnej i aktywnej w płaszczyźnie ideologicznej […]...

O takich pięciu, co nie wrócili z wojny
10 sierpnia 2020

O takich pięciu, co nie wrócili z wojny

Po zaznajomieniu się z filmografią Lee można uznać reżysera za mistrza metonimii. Wyselekcjonowane, reprezentatywne skrawki – wycięte z określonego miejsca i czasu motywy, wątki i postaci, przy jednoczesnym pominięciu tych nieinteresujących, z których skleja swoje historie, mają na celu przekazać konkretne doświadczenie...

Odsłuchy lipca
07 sierpnia 2020

Odsłuchy lipca

Gdyby nie pewne nieprzyjemne okoliczności, spora część z nas spędzałaby teraz czas na którymś z festiwali muzycznych. Pamiętajmy jednak, że popowa maszyneria pracuje cały czas na wysokich obrotach...

Ostra krytyka nie wyklucza elegancji
06 sierpnia 2020

Ostra krytyka nie wyklucza elegancji

Rozmowa Waldemara Rapiora z Marci Shore, amerykańską historyczką, badaczką Europy Wschodniej o Tonym Judtcie i jego myśli historycznej. Zapis publikujemy w dziesiątą rocznicę śmierci Judta.
Praca nad sobą i solidarność – ramowanie queerowego aktywizmu w Polsce
05 sierpnia 2020

Praca nad sobą i solidarność – ramowanie queerowego aktywizmu w Polsce

Wyrażając solidarność z represjonowanymi aktywistkami i aktywistami oraz wszystkimi walczącymi z homofobią i niewiedzą, a także stanowczo sprzeciwiając się wszelkim formom dyskryminacji oraz wypaczaniu rzeczywistości poprzez nazywanie LGBT „ideologią”, udostępniamy tekst z bloku tematycznego Furia i pride z kwartalnika „Czas Kultury” (1/2018)...

Ręce do góry
04 sierpnia 2020

Ręce do góry

Rozmowa z Martą Kacą o początkach kariery dyrygenckiej i życiu z muzyką.
Nauka zapominania
03 sierpnia 2020

Nauka zapominania

Grynberg o wzajemnych relacjach członków rodzin dotkniętych pozagładową traumą pisał już wcześniej w tekstach non-fiction […]. Na tym tle stwierdzić można, że bohater zbiorowy „Poufnych” zdaje się jedną z tych rodzin, którym udało się nauczyć żyć z traumą na tyle, by nie uniemożliwiała ona emocjonalnej bliskości...

Raj utracony
31 lipca 2020

Raj utracony

Twórcy tego świetnie skonstruowanego serialu próbują każdego dopuścić do głosu, pokazać pokłosie australijskiej polityki migracyjnej z możliwie wielu perspektyw.
Myślenie planetarne i nowa humanistyka
30 lipca 2020

Myślenie planetarne i nowa humanistyka

Rozmowa Olgi Cielemęckiej z Cecilią Åsberg z bloku Nowe materializmy z aktualnego numeru „Czasu Kultury” (2/2020).