Zofia Małkowicz-Daszkowska

Doktorantka w Instytucie Socjologii UAM z wcześniejszym wykształceniem artystycznym. Bada kulturę, sztukę oraz jej relacje z naukami (nie tylko ścisłymi). Interesuje się działaniami inter- i transdyscyplinarnymi, a w obszarze samych sztuk wizualnych poświęca szczególną uwagę wielozmysłowości i somatyczności. Poza działalnością naukowo-badawczą realizuje projekty edukacyjne i artystyczne.

Inne teksty tego autora:
Każdy kolejny obrót
11 lipca 2017

Każdy kolejny obrót

Wystawa Dominika Lejmana „Płot” wpisuje się w sposób niezwykle aktualny w rozważania nad procesami grodzenia i dzielenia, które realizują się na naszych oczach. Instalacja została przygotowana we współpracy z kuratorem Markiem Bartelikiem jako propozycja dla polskiego pawilonu na 57...