Ulrich von Bülow

Doktor po studiach germanistyki w Lipsku pracował jako lektor w wydawnictwie Hinstorff w Rostocku, od 1992 roku jest pracownikiem naukowym Niemieckiego Archiwum Literatury (Deutsches Literaturarchiv) w Marbach, od 2006 roku kieruje działem archiwalnym. Autor licznych artykułów naukowych i książek m.in. o Franzu Fühmannie, Arthurze Schnitzlerze, W.G. Sebaldzie, Peterze Handke i Hannah Arendt oraz wydawcą dzieł m.in. Rainera Marii Rilkego, Ericha Kästnera, Karla Löwitha, Martina Heideggera, Joachima Rittera i Hansa Blumenberga.

Inne teksty tego autora: