Przemysław Czapliński

historyk literatury XX i XXI wieku, krytyk literacki; współtwórca Zakładu Antropologii Literatury (UAM); współtwórca i dyrektor Centrum Humanistyki Otwartej (UAM). Autor i współautor kilkunastu książek – ostatnio: „Resztki nowoczesności” (2011), „Poruszona mapa” (2016), „Literatura i jej natury” (współautorzy: Joanna B. Bednarek, Dawid Gostyński; 2017). Redaktor i współredaktor tomów zbiorowych – ostatnio: „O jeden las za daleko. Demokracja, kapitalizm i nieposłuszeństwo ekologiczne w Polsce” (2019), „Tożsamość po pogromie” (2019) „Znaki katastrofy, spacje ocalenia” (2020). Kurator wielu cyklów dyskusyjnych. Członek redakcji „Tekstów Drugich”.

Inne teksty tego autora:
Gniew i wściekłość
26 czerwca 2020

Gniew i wściekłość

Prostota podziału (gniew introwertyczny, destrukcyjny, konstruktywny) pozwala zapytać, co w ostatnich trzech dekadach decydowało o większościowym wyborze gniewu destrukcyjnego. Niemal wszystko – odpowiada Markiewka...