Mateusz Miesiąc

Inne teksty tego autora:
Ucieczka przed znanym
12 grudnia 2016

Ucieczka przed znanym

Dlaczego Władysław Żeleński w 1896 roku przekroczył ramy „Balladyny” Juliusza Słowackiego i zgromadził nad brzegiem scenicznego Gopła tłumny chór? W dramacie Słowackiego Goplana jest przecież wyobrażeniem obcego, którego mieszkańcy okolic unikają i z którym nie podejmują kontaktu...