Aro Velmet

historyk Europy współczesnej ze szczególnym uwzględnieniem zmian technologicznych i form rządzenia, roszczeń dotyczących rozwoju humanitarnego i modelowania globalnego. Jego zainteresowania badawcze dotyczą historii płci i seksualności, a także historii współczesnych imperiów.

Inne teksty tego autora:
Anarchizm, praca i biurokracja
09 stycznia 2020

Anarchizm, praca i biurokracja

[…] ideologia wolnego rynku wyklucza, by coś takiego w ogóle było możliwe. Tego rodzaju gównoprace mogły istnieć w Związku Radzieckim, gdzie zatrudniało się po pięć osób do sprzedaży kawałka świniaka, ale nie na kapitalistycznym Zachodzie – a zwłaszcza nie w wielkich, zorientowanych na zysk przedsiębiorstwach...