1

Trening relacji

Fotografie z cyklu dotyczą zatarcia granic społecznie przyjmowanych norm męskości i kobiecości. Wykorzystując rurę do tańca, podważam cielesny schemat przypisywany wyłącznie kobietom. Dzięki zawłaszczeniu kultury pole dance'u i striptizu nadaję nowy wymiar tej formie aktywności oraz wprowadzam je w kontekst performatywny w oderwanym pierwotnie otoczeniu. Ciało znajdujące się w tej przestrzeni kontrastuje z monumentalną, socrealistyczną architekturą, nadając mu cechy rzeźby oraz podmiotowość, prowokując pytania z zakresu normatywności, polityczności oraz tożsamości.

 

 

 

 

 

 

Fot. Karolina Chmielewska

Przestrzeń została udostępniona dzięki uprzejmości Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej.

Khetane, czyli wspólnie
29 lipca 2020

Khetane, czyli wspólnie

Przeprowadzone wywiady z reprezentantami trzech generacji społeczności romskiej na temat tożsamości, zmieniających się warunków życia, integracji z grupą większościową i tym podobnych […] posłużyły jako baza do scenariusza spektaklu korzystającego z romskiej tradycji muzyczno-tanecznej i konfrontującego stereotypy na temat Romów...

Śpiew w piwnicy
11 lipca 2020

Śpiew w piwnicy

Śpiew w piwnicy to praca audio zrealizowana w czasie pandemii w piwnicy mojego domu. Jako artystka o skali głosu 4 oktaw, śpiewająca i występująca w wielu krajach jako performerka, w czasie pandemii nagrałam utwór w piwnicy, która ma fantastyczną akustykę...