Zuzanna Piekoszewska, „What is hidden underground?”

Something is hidden | Products of reality

Fotografie dotyczą wizji przyszłości, opartej na zatarciu granicy pomiędzy tym co naturalne, a syntetyczne. Podejmuję refleksję na temat skóry, jako zewnętrznej powłoki reprezentacyjnej wszystkich organizmów żywych i materii nieożywionej, jej procesów naturalnych, jak i sztucznego wytwarzania. Przyglądam się także porzuconym, syntetycznym materiałom, które w ścisłej bliskości z naturą, stają się na fotografiach ożywione i dziwnie bliskie. Obiekty na zdjęciach ujawniają się spod piasku, są to przedmioty, które budzą niejasne skojarzenia z czymś z pogranicza biologiczności i syntetyczności. Są porzuconymi artefaktami, które zaczęły adaptować cechy biomorficzne.

 

Zuzanna Piekoszewska, „What is hidden underground?” 2

 

Zuzanna Piekoszewska, „What is hidden underground?” 3

 

Zuzanna Piekoszewska, „What is hidden underground?” 4

 

Zuzanna Piekoszewska, „What is hidden underground?” 5

 

Zuzanna Piekoszewska, „What is hidden underground?” 6

 

Zuzanna Piekoszewska, „Shelter”

 

Zdjęcie z serii “Products of reality”, fotografia cyfrowa 100x70, 2018

Praca nawiązuje do taniej, gigantycznej produkcji przedmiotów i jednocześnie do wytwarzania milionów zdjęć na całym świecie. Każdego dnia, rzeczywistość zalewana jest falą obrazów, a z drugiej strony nowymi produktami z fabryki. Linii produkcyjnej i aparatowi przyświeca podobny cel – masowe wytwarzanie.

 

Zuzanna Piekoszewska, „Products of reality” 1

 

#czasywirtualnekulturyrealne
#praktykinapandemie
#physicaldistancingsocialsolidarity

Khetane, czyli wspólnie
29 lipca 2020

Khetane, czyli wspólnie

Przeprowadzone wywiady z reprezentantami trzech generacji społeczności romskiej na temat tożsamości, zmieniających się warunków życia, integracji z grupą większościową i tym podobnych […] posłużyły jako baza do scenariusza spektaklu korzystającego z romskiej tradycji muzyczno-tanecznej i konfrontującego stereotypy na temat Romów...