SMIWTS

 

Anna Niestatek (1991) – Artystka dźwiękowa, wokalistka, dyrygentka, performerka, perkusjonistka, eksperymentatorka, autorka instalacji, poszukiwaczka indywidualnych, awangardowych form ekspresji wokalnej, zwolenniczka sztuki uczestnictwa. Inspiracją w jej działaniach artystycznych jest metoda pracy „Voice and Body” Zygmunta Molika, techniki parateatralne oraz praca organiczna. W twórczości solowej jako medium wykorzystuje głównie głos i ciało. Współpracuje z muzykami sceny niezależnej. Współtworzy zespół Salimara, prowadzi i dyryguje Bydgoską Orkiestrę Improwizowaną. Jest autorką koncepcji laboratoriów badania ciała i głosu w improwizacji oraz pieśni z różnych regionów świata. Absolwentka Edukacji Artystycznej w Zakresie Sztuki Muzycznej w klasie śpiewu i dyrygentury.
Studentka kierunku Intermedia na ASP w Gdańsku oraz UAP w Poznaniu.

SMIWTS – praca głosowa, której towarzyszą instrumenty shruti box oraz dzwonki.

fot. Michał Gerszewski

 

 

#czasywirtualnekulturyrealne
#praktykinapandemie
#physicaldistancingsocialsolidarity

Khetane, czyli wspólnie
29 lipca 2020

Khetane, czyli wspólnie

Przeprowadzone wywiady z reprezentantami trzech generacji społeczności romskiej na temat tożsamości, zmieniających się warunków życia, integracji z grupą większościową i tym podobnych […] posłużyły jako baza do scenariusza spektaklu korzystającego z romskiej tradycji muzyczno-tanecznej i konfrontującego stereotypy na temat Romów...