SzczepanKopyt@

and then you run out of cash

and now is even more targeted at tomorrow
and the cigarettes are targeted at the lungs work at you

and love that has its own name and its own history is the history of
class struggles
free single and the dominant factor of survival
valuated body and the time of calories' loss

the streets are full with target and statistical error
electricity and gas call for the liberation war of the oppressed of the future

but all this is a dream in which you are unable to run
and cannot scream you working class
and all you can see in the mirror are monsters

___
Translated by Krystian Szadkowski

i wtedy kończy się hajs

i teraz jest jeszcze bardziej wymierzone w jutro
i papierosy wymierzone są w płuca praca w ciebie

i miłość która ma imię i swoją historię jest historią
walk klasowych
wolny singiel i dominujący czynnik przeżycia
wycenione ciało i czas  zguby kalorii

ulice wypełnione są targetem i błędem statystycznym
prąd i gaz wołają o wojnę wyzwoleńczą uciskanych w przyszłości

ale wszystko jest snem w którym nie umiesz biegać
i nie potrafisz krzyczeć klaso robotnicza
a w lustrze widzisz potwory

___

Wiersz „i wtedy kończy się hajs” z tomu „na giełdach nadprodukcji pikują akcje przetrwania” (WBPiCAK, Poznań 2019)

Słowa, muzyka, wokal, produkcja – Szczepan Kopyt
Tłumaczenie wiersza – Krystian Szadkowski

 

 

#czasywirtualnekulturyrealne
#praktykinapandemie
#physicaldistancingsocialsolidarity

Untitled [Tkanina]
11 września 2020

Untitled [Tkanina]

Tkanina tworzona na przełomie ostatnich 5 lat została wykonana z przypadkowo znalezionych materiałów. Są to m.in. ubrania, worki na śmieci, kable, czy różnorakie przedmioty życia codziennego. Jedynym kryterium ich doboru był kolor...

Secret Life of a Thing
31 sierpnia 2020

Secret Life of a Thing

Od kilku lat wykorzystuję pojęcie roweru jako medium. Stąd też w serii z tego roku znajdują się obiekty, które wykorzystując rowerową formę, wiążą się problematycznie z różnymi obszarami świata, sztuki, codzienności...